תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.52
תשואה מתחילת השנה 3.62
תשואה שנתית
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים)
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים)
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית
סטיית תקן 3 שנים
סטיית תקן 5 שנים
שארפ 3 שנים
שארפ 5 שנים
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 74.63 69.22
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 26.12 30.78
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 37.31 52.6
הנכסים הלא סחירים 62.69 47.4