תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.54
תשואה מתחילת השנה 1.64
תשואה שנתית
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים)
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים)
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית
סטיית תקן 3 שנים
סטיית תקן 5 שנים
שארפ 3 שנים
שארפ 5 שנים
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 94.89 69.29
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 5.11 30.71
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 62.77 53.23
הנכסים הלא סחירים 36.86 46.77