תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.51
תשואה מתחילת השנה 1.84
תשואה שנתית
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים)
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים)
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית
סטיית תקן 3 שנים
סטיית תקן 5 שנים
שארפ 3 שנים
שארפ 5 שנים
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 99.09 69.22
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0.91 30.78
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 44.95 52.6
הנכסים הלא סחירים 55.05 47.4