תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.64
תשואה מתחילת השנה 1.73
תשואה שנתית 4.24
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים)
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים)
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.8
סטיית תקן 3 שנים
סטיית תקן 5 שנים
שארפ 3 שנים
שארפ 5 שנים
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 83.97 69.31
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 16.03 30.69
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 35.93 53.4
הנכסים הלא סחירים 64.07 46.6