תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.92
תשואה מתחילת השנה
תשואה שנתית
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים)
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים)
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית
סטיית תקן 3 שנים
סטיית תקן 5 שנים
שארפ 3 שנים
שארפ 5 שנים
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 90.28 69.62
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 9.72 30.38
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 63.19 53.09
הנכסים הלא סחירים 36.81 46.91