תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.55
תשואה מתחילת השנה 1.68
תשואה שנתית
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים)
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים)
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית
סטיית תקן 3 שנים
סטיית תקן 5 שנים
שארפ 3 שנים
שארפ 5 שנים
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 85.77 69.31
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 14.05 30.69
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 40.9 53.4
הנכסים הלא סחירים 58.92 46.6