תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.37
תשואה מתחילת השנה
תשואה שנתית
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים)
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים)
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית
סטיית תקן 3 שנים
סטיית תקן 5 שנים
שארפ 3 שנים
שארפ 5 שנים
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 88.13 70.13
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 11.87 29.87
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 43.01 52.77
הנכסים הלא סחירים 57.26 47.23