תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.32
תשואה מתחילת השנה
תשואה שנתית
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים)
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים)
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית
סטיית תקן 3 שנים
סטיית תקן 5 שנים
שארפ 3 שנים
שארפ 5 שנים
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 90.48 70.61
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 9.52 29.39
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 38.89 52.28
הנכסים הלא סחירים 60.32 47.72