תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.16 -0.06
תשואה מתחילת השנה 1.92 0.36
תשואה שנתית 2.36 1.17
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.1
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.67
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.93 2.63
סטיית תקן 3 שנים 2.03
סטיית תקן 5 שנים 2.94
שארפ 3 שנים 0.99
שארפ 5 שנים 0.81
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 89.87 70.47
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 10.13 29.53
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 73.78 52.26
הנכסים הלא סחירים 26.22 47.74