תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.81 0.58
תשואה מתחילת השנה 1.62 0.08
תשואה שנתית 3.92 2.6
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.6
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 3.39
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.52 1.93
סטיית תקן 3 שנים 2.2
סטיית תקן 5 שנים 3.04
שארפ 3 שנים 0.68
שארפ 5 שנים 0.99
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 89.62 69.62
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 10.38 30.38
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 73.21 53.09
הנכסים הלא סחירים 26.79 46.91