תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.64 0.64
תשואה מתחילת השנה 3.12 3.67
תשואה שנתית 3.52 2.82
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.7
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.58
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 2.63 3.65
סטיית תקן 3 שנים 2.62
סטיית תקן 5 שנים 3.14
שארפ 3 שנים 0.98
שארפ 5 שנים 0.74
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 76.3 69.22
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 23.7 30.78
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 60.45 52.6
הנכסים הלא סחירים 39.55 47.4