תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.63 0.64
תשואה מתחילת השנה 3.64 3.67
תשואה שנתית 3.78 2.82
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.7
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.58
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 3.69 3.65
סטיית תקן 3 שנים 2.62
סטיית תקן 5 שנים 3.14
שארפ 3 שנים 0.98
שארפ 5 שנים 0.74
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 70.05 69.22
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 29.95 30.78
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 56.89 52.6
הנכסים הלא סחירים 43.11 47.4