תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 1.44 1
תשואה מתחילת השנה 5.13 4.7
תשואה שנתית 4.59 3.8
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.87
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.76
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 3.85 3.72
סטיית תקן 3 שנים 2.66
סטיית תקן 5 שנים 3.16
שארפ 3 שנים 1.03
שארפ 5 שנים 0.79
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 70.02 69.29
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 29.98 30.71
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 56.97 53.23
הנכסים הלא סחירים 43.03 46.77