תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 1.13 0.58
תשואה מתחילת השנה 3.8 1.57
תשואה שנתית 3.42 0.84
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.46
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 1.77
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 5.2 1.5
סטיית תקן 3 שנים 1.27
סטיית תקן 5 שנים 1.83
שארפ 3 שנים 1.07
שארפ 5 שנים 0.84
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 64.45 69.31
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 35.55 30.69
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 59.38 53.4
הנכסים הלא סחירים 40.62 46.6