תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית -3.69 -3.69
תשואה מתחילת השנה 0.04 -0.68
תשואה שנתית 0.04 -0.68
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.32
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 0.95
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 6.01 5.81
סטיית תקן 3 שנים 4.09
סטיית תקן 5 שנים 4.3
שארפ 3 שנים 0.06
שארפ 5 שנים 0.16
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 63.18 70.14
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 36.82 29.86
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 60.79 51.37
הנכסים הלא סחירים 39.21 48.63