תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 1.48 2.21
תשואה מתחילת השנה 5.54 9.35
תשואה שנתית 3.39 4.61
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 9.75
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 6.6
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 8.83 15.33
סטיית תקן 3 שנים 10.35
סטיית תקן 5 שנים 10.34
שארפ 3 שנים 0.93
שארפ 5 שנים 0.59
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 61.99 69.31
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 38.01 30.69
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 73.08 53.4
הנכסים הלא סחירים 26.92 46.6