תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 1.6 0.38
תשואה מתחילת השנה 5.71 2.61
תשואה שנתית 5.08 1.76
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.61
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 1.78
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 4.89 1.6
סטיית תקן 3 שנים 1.3
סטיית תקן 5 שנים 1.83
שארפ 3 שנים 1.15
שארפ 5 שנים 0.86
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 84.86 69.29
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 15.14 30.71
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 70.87 53.23
הנכסים הלא סחירים 29.13 46.77