תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.39 0.01
תשואה מתחילת השנה 0.71 -0.2
תשואה שנתית 4.41 1.54
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.13
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.23
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 2.77 1.09
סטיית תקן 3 שנים 1.65
סטיית תקן 5 שנים 1.84
שארפ 3 שנים 0.63
שארפ 5 שנים 0.98
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 87.42 70.61
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 12.58 29.39
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 68.81 52.28
הנכסים הלא סחירים 31.19 47.72