תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.22 -0.03
תשואה מתחילת השנה 3.89 0.11
תשואה שנתית 6.36 1.02
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.67
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.09
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 2.99 0.98
סטיית תקן 3 שנים 1.11
סטיית תקן 5 שנים 1.78
שארפ 3 שנים 1.42
שארפ 5 שנים 1
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 85.32 70.13
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 14.68 29.87
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 68.62 52.77
הנכסים הלא סחירים 31.38 47.23