תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.43 0.11
תשואה מתחילת השנה 1.37 -0.5
תשואה שנתית 2.87 1.31
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.78
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.88
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.81 1.46
סטיית תקן 3 שנים 1.76
סטיית תקן 5 שנים 2.75
שארפ 3 שנים 0.96
שארפ 5 שנים 0.91
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 90.29 69.62
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 9.71 30.38
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 70.38 53.09
הנכסים הלא סחירים 29.67 46.91