תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.45 0.69
תשואה מתחילת השנה 1.13 2.06
תשואה שנתית 2.46 1.06
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.61
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.47
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.87 2
סטיית תקן 3 שנים 1.81
סטיית תקן 5 שנים 2.72
שארפ 3 שנים 0.83
שארפ 5 שנים 0.81
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 89.59 69.31
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 10.41 30.69
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 71.3 53.4
הנכסים הלא סחירים 28.7 46.6