תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית -0.13 0.1
תשואה מתחילת השנה 0.6 -0.15
תשואה שנתית 2.63 2.23
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.22
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 3.06
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.97 1.64
סטיית תקן 3 שנים 2.48
סטיית תקן 5 שנים 2.76
שארפ 3 שנים 0.46
שארפ 5 שנים 0.95
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 90.2 70.61
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 9.8 29.39
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 70.05 52.28
הנכסים הלא סחירים 29.95 47.72