תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.31 0.44
תשואה מתחילת השנה 0.5 0.05
תשואה שנתית 3.83 3.78
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.17
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 3.49
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.13 1.64
סטיית תקן 3 שנים 2.6
סטיית תקן 5 שנים 2.81
שארפ 3 שנים 0.41
שארפ 5 שנים 1.05
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 90.24 71.61
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 9.76 28.39
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 70.75 51.96
הנכסים הלא סחירים 29.29 48.04