תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.55 0.5
תשואה מתחילת השנה 2.46 3.48
תשואה שנתית 3.25 2.33
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.88
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.5
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.08 2.11
סטיית תקן 3 שנים 1.85
סטיית תקן 5 שנים 2.73
שארפ 3 שנים 0.95
שארפ 5 שנים 0.83
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 90.41 69.29
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 9.62 30.71
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 71.57 53.23
הנכסים הלא סחירים 28.43 46.77