תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.13 -0.09
תשואה מתחילת השנה 1.69 -0.11
תשואה שנתית 2.65 1.08
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.91
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.87
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.69 1.4
סטיית תקן 3 שנים 1.7
סטיית תקן 5 שנים 2.68
שארפ 3 שנים 1.07
שארפ 5 שנים 0.95
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 90.73 70.13
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 9.27 29.87
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 69.94 52.77
הנכסים הלא סחירים 30.01 47.23