תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.04 0
תשואה מתחילת השנה 1.76 0.21
תשואה שנתית 1.76 0.21
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.3
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 0.45
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.2 0.08
סטיית תקן 3 שנים 0.12
סטיית תקן 5 שנים 0.23
שארפ 3 שנים 1.85
שארפ 5 שנים 0.93
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 70.14
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 29.86
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 75.59 51.37
הנכסים הלא סחירים 24.41 48.63