תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.13 0.06
תשואה מתחילת השנה 0.2 0.07
תשואה שנתית 1.78 0.27
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.33
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 0.41
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.19 0.09
סטיית תקן 3 שנים 0.12
סטיית תקן 5 שנים 0.21
שארפ 3 שנים 1.87
שארפ 5 שנים 0.89
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 69.31
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 30.69
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 72.32 53.4
הנכסים הלא סחירים 27.68 46.6