תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.04 0.01
תשואה מתחילת השנה 0.18 0.01
תשואה שנתית 1.52 0.43
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.22
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 0.76
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.22 0.13
סטיית תקן 3 שנים 0.14
סטיית תקן 5 שנים 0.33
שארפ 3 שנים 1
שארפ 5 שנים 0.74
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 71.77
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 28.23
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 72.5 52.55
הנכסים הלא סחירים 27.5 47.45