תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.76 0.34
תשואה מתחילת השנה 2.6 1.66
תשואה שנתית 3.37 2.8
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.31
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.92
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 3.59 3.98
סטיית תקן 3 שנים 3
סטיית תקן 5 שנים 3.85
שארפ 3 שנים 0.73
שארפ 5 שנים 0.69
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 98.32 70.47
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 1.68 29.53
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 70.86 52.26
הנכסים הלא סחירים 29.14 47.74