תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 1.66 1.45
תשואה מתחילת השנה 5.08 5.66
תשואה שנתית 4.66 5.06
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 3.41
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.95
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 4.79 5.53
סטיית תקן 3 שנים 3.89
סטיית תקן 5 שנים 4.24
שארפ 3 שנים 0.84
שארפ 5 שנים 0.63
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 97.47 69.29
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 2.53 30.71
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 71.32 53.23
הנכסים הלא סחירים 28.68 46.77