תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.07 0.34
תשואה מתחילת השנה 2.44 1.66
תשואה שנתית 2.76 2.8
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.31
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.92
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.01 3.98
סטיית תקן 3 שנים 3
סטיית תקן 5 שנים 3.85
שארפ 3 שנים 0.73
שארפ 5 שנים 0.69
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 99.99 70.47
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0.01 29.53
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 40.39 52.26
הנכסים הלא סחירים 59.61 47.74