תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.52 0.69
תשואה מתחילת השנה 1.37 2.06
תשואה שנתית 2.93 1.06
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.61
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.47
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.07 2
סטיית תקן 3 שנים 1.81
סטיית תקן 5 שנים 2.72
שארפ 3 שנים 0.83
שארפ 5 שנים 0.81
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 82.17 69.31
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 17.83 30.69
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 41.93 53.4
הנכסים הלא סחירים 58.07 46.6