תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.76 0.34
תשואה מתחילת השנה 3.46 1.66
תשואה שנתית 4.27 2.8
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.31
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.92
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 3.57 3.98
סטיית תקן 3 שנים 3
סטיית תקן 5 שנים 3.85
שארפ 3 שנים 0.73
שארפ 5 שנים 0.69
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 74.08 70.47
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 25.92 29.53
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 43.87 52.26
הנכסים הלא סחירים 56.13 47.74