תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.77 0.36
תשואה מתחילת השנה 3.76 4.15
תשואה שנתית 4.55 3.84
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 3.03
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.57
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 4.52 5.41
סטיית תקן 3 שנים 3.83
סטיית תקן 5 שנים 4.21
שארפ 3 שנים 0.76
שארפ 5 שנים 0.55
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 70.84 69.22
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 29.16 30.78
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 73.05 52.6
הנכסים הלא סחירים 26.95 47.4