תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.59 0.34
תשואה מתחילת השנה 3.16 1.66
תשואה שנתית 3.85 2.8
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.31
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.92
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 3.35 3.98
סטיית תקן 3 שנים 3
סטיית תקן 5 שנים 3.85
שארפ 3 שנים 0.73
שארפ 5 שנים 0.69
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 70.52 70.47
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 29.48 29.53
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 73.17 52.26
הנכסים הלא סחירים 26.83 47.74