תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 2.22 1.43
תשואה מתחילת השנה 7.31 4.01
תשואה שנתית 5.64 4.37
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.37
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 1.51
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 6.52 5.86
סטיית תקן 3 שנים 4.25
סטיית תקן 5 שנים 4.35
שארפ 3 שנים 0.53
שארפ 5 שנים 0.28
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 64.69 69.29
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 35.31 30.71
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 64.46 53.23
הנכסים הלא סחירים 35.54 46.77