תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.34 -0.04
תשואה מתחילת השנה 2.04 0.15
תשואה שנתית 3.33 1.45
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.39
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.99
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.84 1.4
סטיית תקן 3 שנים 1.59
סטיית תקן 5 שנים 2.54
שארפ 3 שנים 1.45
שארפ 5 שנים 1.05
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 90.29 70.13
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 9.71 29.87
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 67.43 52.77
הנכסים הלא סחירים 32.57 47.23