תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.26 0.09
תשואה מתחילת השנה 1.15 -0.5
תשואה שנתית 3.24 1.53
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.11
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.99
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.84 1.38
סטיית תקן 3 שנים 1.62
סטיית תקן 5 שנים 2.61
שארפ 3 שנים 1.24
שארפ 5 שנים 1
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 89.49 69.62
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 10.51 30.38
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 67.23 53.09
הנכסים הלא סחירים 32.77 46.91