תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית -0.05 0.01
תשואה מתחילת השנה 0.51 -0.29
תשואה שנתית 3.12 2.2
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.61
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 3.19
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.91 1.56
סטיית תקן 3 שנים 2.35
סטיית תקן 5 שנים 2.63
שארפ 3 שנים 0.65
שארפ 5 שנים 1.05
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 89.75 70.61
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 10.28 29.39
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 68.17 52.28
הנכסים הלא סחירים 31.83 47.72