תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.89 0.83
תשואה מתחילת השנה 2.15 2.25
תשואה שנתית 3.08 1.19
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.09
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.53
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.86 2.14
סטיית תקן 3 שנים 1.82
סטיית תקן 5 שנים 2.61
שארפ 3 שנים 1.09
שארפ 5 שנים 0.87
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 89.06 69.31
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 10.92 30.69
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 66.86 53.4
הנכסים הלא סחירים 33.12 46.6