תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.82 0.55
תשואה מתחילת השנה 3.82 3.74
תשואה שנתית 4.13 2.51
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.31
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.55
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 2.01 2.28
סטיית תקן 3 שנים 1.86
סטיית תקן 5 שנים 2.62
שארפ 3 שנים 1.18
שארפ 5 שנים 0.89
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 89.3 69.29
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 10.7 30.71
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 67.05 53.23
הנכסים הלא סחירים 32.95 46.77