תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.13 0.01
תשואה מתחילת השנה 0.31 0.01
תשואה שנתית 1.49 0.35
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.22
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 0.73
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.17 0.12
סטיית תקן 3 שנים 0.14
סטיית תקן 5 שנים 0.33
שארפ 3 שנים 1
שארפ 5 שנים 0.73
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 71.61
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 28.39
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 71.32 51.96
הנכסים הלא סחירים 28.68 48.04