תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.15 0
תשואה מתחילת השנה 0.37 0.07
תשואה שנתית 1.77 0.26
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.31
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 0.38
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.18 0.09
סטיית תקן 3 שנים 0.12
סטיית תקן 5 שנים 0.2
שארפ 3 שנים 1.62
שארפ 5 שנים 0.84
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 69.22
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 30.78
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 71.31 52.6
הנכסים הלא סחירים 28.69 47.4