תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.25 -0.01
תשואה מתחילת השנה 0.62 0.06
תשואה שנתית 1.86 0.27
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.3
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 0.37
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.21 0.09
סטיית תקן 3 שנים 0.12
סטיית תקן 5 שנים 0.2
שארפ 3 שנים 1.56
שארפ 5 שנים 0.8
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 69.29
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 30.71
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 71.44 53.23
הנכסים הלא סחירים 28.56 46.77