תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.19 0.05
תשואה מתחילת השנה 1.68 0.21
תשואה שנתית 1.74 0.23
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.28
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 0.48
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.19 0.07
סטיית תקן 3 שנים 0.13
סטיית תקן 5 שנים 0.23
שארפ 3 שנים 1.6
שארפ 5 שנים 0.98
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 70.47
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 29.53
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 71.63 52.26
הנכסים הלא סחירים 28.35 47.74