תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.42 0.36
תשואה מתחילת השנה 0.76 4.15
תשואה שנתית 4.56 3.84
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 3.03
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.57
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.56 5.41
סטיית תקן 3 שנים 3.83
סטיית תקן 5 שנים 4.21
שארפ 3 שנים 0.76
שארפ 5 שנים 0.55
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 69.22
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 30.78
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים -0.5 52.6
הנכסים הלא סחירים 100.4 47.4