תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.13 0.34
תשואה מתחילת השנה 3.01 1.66
תשואה שנתית 3.43 2.8
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.31
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.92
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.12 3.98
סטיית תקן 3 שנים 3
סטיית תקן 5 שנים 3.85
שארפ 3 שנים 0.73
שארפ 5 שנים 0.69
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 98.55 70.47
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 1.45 29.53
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 27.84 52.26
הנכסים הלא סחירים 72.16 47.74