תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.22 0.07
תשואה מתחילת השנה 2.37 0.8
תשואה שנתית 2.78 1.71
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.17
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.75
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 2.07 3.07
סטיית תקן 3 שנים 2.32
סטיית תקן 5 שנים 3.2
שארפ 3 שנים 0.89
שארפ 5 שנים 0.77
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 92.28 70.47
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 7.72 29.53
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 70.1 52.26
הנכסים הלא סחירים 29.58 47.74