תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.76 0.54
תשואה מתחילת השנה 3.09 3.83
תשואה שנתית 4.35 3.16
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.81
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.58
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 2.71 4.22
סטיית תקן 3 שנים 3
סטיית תקן 5 שנים 3.46
שארפ 3 שנים 0.9
שארפ 5 שנים 0.67
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 93.26 69.22
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 6.74 30.78
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 74.88 52.6
הנכסים הלא סחירים 25.12 47.4