תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.81 0.92
תשואה מתחילת השנה 2.33 3.27
תשואה שנתית 2.87 2.11
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.73
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.66
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 2.44 4.27
סטיית תקן 3 שנים 2.99
סטיית תקן 5 שנים 3.47
שארפ 3 שנים 0.87
שארפ 5 שנים 0.69
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 82.58 69.31
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 17.42 30.69
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 69.67 53.4
הנכסים הלא סחירים 30.33 46.6