תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.74 0.88
תשואה מתחילת השנה 3.11 3.12
תשואה שנתית 3.82 4.19
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.32
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 1.64
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 3.93 4.3
סטיית תקן 3 שנים 3.49
סטיית תקן 5 שנים 3.95
שארפ 3 שנים 0.35
שארפ 5 שנים 0.35
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 73.17 70.47
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 26.83 29.53
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 66.42 52.26
הנכסים הלא סחירים 33.58 47.74