תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.73 0.64
תשואה מתחילת השנה 4.22 2.22
תשואה שנתית 4.71 1.24
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.64
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 1.79
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 4.43 1.6
סטיית תקן 3 שנים 1.31
סטיית תקן 5 שנים 1.83
שארפ 3 שנים 1.16
שארפ 5 שנים 0.86
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 75.35 69.22
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 24.65 30.78
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 67.07 52.6
הנכסים הלא סחירים 32.93 47.4