תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.58 -0.37
תשואה מתחילת השנה 4.98 2.54
תשואה שנתית 4.4 3.45
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.84
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 1
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 6.25 5.75
סטיית תקן 3 שנים 4.19
סטיית תקן 5 שנים 4.34
שארפ 3 שנים 0.41
שארפ 5 שנים 0.17
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 65.28 69.22
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 34.72 30.78
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 66.41 52.6
הנכסים הלא סחירים 33.59 47.4