תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.12 0.01
תשואה מתחילת השנה 0.3 0.01
תשואה שנתית 1.52 0.35
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.22
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 0.73
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.21 0.12
סטיית תקן 3 שנים 0.14
סטיית תקן 5 שנים 0.33
שארפ 3 שנים 1
שארפ 5 שנים 0.73
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 71.61
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 28.39
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 69.79 51.96
הנכסים הלא סחירים 30.21 48.04