תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.01 0
תשואה מתחילת השנה 1.69 0.21
תשואה שנתית 1.69 0.21
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.3
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 0.45
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.23 0.08
סטיית תקן 3 שנים 0.12
סטיית תקן 5 שנים 0.23
שארפ 3 שנים 1.85
שארפ 5 שנים 0.93
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 70.14
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 29.86
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 68.77 51.37
הנכסים הלא סחירים 31.23 48.63