תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.76 0.91
תשואה מתחילת השנה 2.26 3.18
תשואה שנתית 3.17 1.77
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.34
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.57
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.24 2.28
סטיית תקן 3 שנים 1.87
סטיית תקן 5 שנים 2.62
שארפ 3 שנים 1.19
שארפ 5 שנים 0.89
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 93.05 69.22
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 6.95 30.78
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 71.57 52.6
הנכסים הלא סחירים 28.43 47.4