תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.45 1.06
תשואה מתחילת השנה 2.58 0.65
תשואה שנתית 4.95 3.67
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.09
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 3.79
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.85 2.96
סטיית תקן 3 שנים 3.34
סטיית תקן 5 שנים 3.96
שארפ 3 שנים 0.29
שארפ 5 שנים 0.85
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 99.61 69.62
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0.45 30.38
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 39.01 53.09
הנכסים הלא סחירים 61.05 46.91