תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.5 0.96
תשואה מתחילת השנה 1.15 3.78
תשואה שנתית 4.08 2.54
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 3.03
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.71
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.73 5.55
סטיית תקן 3 שנים 3.83
סטיית תקן 5 שנים 4.23
שארפ 3 שנים 0.76
שארפ 5 שנים 0.58
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 99.85 69.31
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0.07 30.69
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 40.71 53.4
הנכסים הלא סחירים 59.21 46.6