תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.19 -0.19
תשואה מתחילת השנה 3.21 2.76
תשואה שנתית 4.69 5.4
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 3.11
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 3.83
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.84 3.58
סטיית תקן 3 שנים 3.11
סטיית תקן 5 שנים 3.89
שארפ 3 שנים 0.97
שארפ 5 שנים 0.89
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 99.37 70.13
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0.63 29.87
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 42.01 52.77
הנכסים הלא סחירים 57.99 47.23