תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.89 1.45
תשואה מתחילת השנה 2.88 5.66
תשואה שנתית 4.9 5.06
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 3.41
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.95
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.01 5.53
סטיית תקן 3 שנים 3.89
סטיית תקן 5 שנים 4.24
שארפ 3 שנים 0.84
שארפ 5 שנים 0.63
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 99.93 69.29
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0.07 30.71
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 43.93 53.23
הנכסים הלא סחירים 56.07 46.77