תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 1.55 0.51
תשואה מתחילת השנה 5.69 2.93
תשואה שנתית 4.23 2.27
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.06
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 1.21
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 6.81 6
סטיית תקן 3 שנים 4.18
סטיית תקן 5 שנים 4.35
שארפ 3 שנים 0.47
שארפ 5 שנים 0.22
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 75.15 69.31
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 24.85 30.69
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 65.63 53.4
הנכסים הלא סחירים 34.37 46.6