תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 1.32 0.58
תשואה מתחילת השנה 4.74 1.57
תשואה שנתית 3.7 0.84
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.46
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 1.77
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 5.36 1.5
סטיית תקן 3 שנים 1.27
סטיית תקן 5 שנים 1.83
שארפ 3 שנים 1.07
שארפ 5 שנים 0.84
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 77.89 69.31
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 22.11 30.69
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 66.42 53.4
הנכסים הלא סחירים 33.58 46.6