תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 1.01 0.9
תשואה מתחילת השנה 3.33 3.01
תשואה שנתית 3.24 1.88
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.57
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.63
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 3.49 3.66
סטיית תקן 3 שנים 2.61
סטיית תקן 5 שנים 3.15
שארפ 3 שנים 0.94
שארפ 5 שנים 0.75
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 79.69 69.31
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 20.32 30.69
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 64.69 53.4
הנכסים הלא סחירים 35.32 46.6