תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.23 0.34
תשואה מתחילת השנה 1.98 1.66
תשואה שנתית 2.95 2.8
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.31
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.92
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 3.13 3.98
סטיית תקן 3 שנים 3
סטיית תקן 5 שנים 3.85
שארפ 3 שנים 0.73
שארפ 5 שנים 0.69
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 76.87 70.47
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 23.16 29.53
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 69.98 52.26
הנכסים הלא סחירים 30.02 47.74