תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.74 0.9
תשואה מתחילת השנה 2.4 3.01
תשואה שנתית 3.56 1.88
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.57
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.63
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 2.78 3.66
סטיית תקן 3 שנים 2.61
סטיית תקן 5 שנים 3.15
שארפ 3 שנים 0.94
שארפ 5 שנים 0.75
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 89.58 69.31
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 10.42 30.69
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 66.18 53.4
הנכסים הלא סחירים 33.82 46.6