תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.33 1.12
תשואה מתחילת השנה 0.78 0.07
תשואה שנתית 6.07 2.18
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) -0.71
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 1.89
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 3.26 3.27
סטיית תקן 3 שנים 4
סטיית תקן 5 שנים 3.99
שארפ 3 שנים -0.21
שארפ 5 שנים 0.35
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 74.7 70.61
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 25.3 29.39
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 57.15 52.28
הנכסים הלא סחירים 42.84 47.72