תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.33 -0.06
תשואה מתחילת השנה 2.2 0.36
תשואה שנתית 2.76 1.17
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.1
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.67
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 2.25 2.63
סטיית תקן 3 שנים 2.03
סטיית תקן 5 שנים 2.94
שארפ 3 שנים 0.99
שארפ 5 שנים 0.81
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 82.95 70.47
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 17.05 29.53
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 55.27 52.26
הנכסים הלא סחירים 44.73 47.74