תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.41 0.53
תשואה מתחילת השנה 5.71 10.09
תשואה שנתית 7.54 17.23
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 16.6
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 13.51
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 3.36 9.11
סטיית תקן 3 שנים 9.18
סטיית תקן 5 שנים 9.54
שארפ 3 שנים 1.8
שארפ 5 שנים 1.36
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 60.87 70.13
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 39.13 29.87
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 73.91 52.77
הנכסים הלא סחירים 30.43 47.23