תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.7 3.14
תשואה מתחילת השנה 2.41 11.36
תשואה שנתית 4.63 4.05
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 14.88
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 10.53
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 4.39 16.22
סטיית תקן 3 שנים 11.2
סטיית תקן 5 שנים 11.17
שארפ 3 שנים 1.29
שארפ 5 שנים 0.87
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 64.29 69.31
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 35.71 30.69
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 71.43 53.4
הנכסים הלא סחירים 28.57 46.6