תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 1.87 3.69
תשואה מתחילת השנה 5.84 6.13
תשואה שנתית 7.89 15.57
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 11.93
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 12.51
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 3.46 8.96
סטיית תקן 3 שנים 10.26
סטיית תקן 5 שנים 9.7
שארפ 3 שנים 1.14
שארפ 5 שנים 1.24
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 60.87 69.62
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 39.13 30.38
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 73.91 53.09
הנכסים הלא סחירים 26.09 46.91