תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 1.81 0.38
תשואה מתחילת השנה 5.99 2.61
תשואה שנתית 5.02 1.76
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.61
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 1.78
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 5.11 1.6
סטיית תקן 3 שנים 1.3
סטיית תקן 5 שנים 1.83
שארפ 3 שנים 1.15
שארפ 5 שנים 0.86
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 70.15 69.29
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 29.85 30.71
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 56.19 53.23
הנכסים הלא סחירים 43.81 46.77