תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 1.88 1.43
תשואה מתחילת השנה 6.35 4.01
תשואה שנתית 5.87 4.37
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.37
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 1.51
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 5.46 5.86
סטיית תקן 3 שנים 4.25
סטיית תקן 5 שנים 4.35
שארפ 3 שנים 0.53
שארפ 5 שנים 0.28
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 70.73 69.29
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 29.27 30.71
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 53.64 53.23
הנכסים הלא סחירים 46.36 46.77