תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 1.06 0.51
תשואה מתחילת השנה 3.84 2.93
תשואה שנתית 4.36 2.27
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.06
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 1.21
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 5.34 6
סטיית תקן 3 שנים 4.18
סטיית תקן 5 שנים 4.35
שארפ 3 שנים 0.47
שארפ 5 שנים 0.22
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 70.21 69.31
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 29.79 30.69
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 53.72 53.4
הנכסים הלא סחירים 46.28 46.6