תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.3 -0.18
תשואה מתחילת השנה 0.3 -0.3
תשואה שנתית 2.58 2.9
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.31
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 3.28
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.32 1.63
סטיית תקן 3 שנים 2.42
סטיית תקן 5 שנים 2.63
שארפ 3 שנים 0.51
שארפ 5 שנים 1.06
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 70.7
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 29.3
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 100 52.54
הנכסים הלא סחירים 0 47.46