תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.34
תשואה מתחילת השנה 2.75
תשואה שנתית 2.08
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים)
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים)
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 3.04
סטיית תקן 3 שנים
סטיית תקן 5 שנים
שארפ 3 שנים
שארפ 5 שנים
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 25.93 70.13
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 74.07 29.87
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 68.78 52.77
הנכסים הלא סחירים 31.75 47.23