תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.55 1.96
תשואה מתחילת השנה 2.58 4.54
תשואה שנתית 3.24 5.66
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 11.71
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 10.68
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 6.04 12
סטיית תקן 3 שנים 9.39
סטיית תקן 5 שנים 10.02
שארפ 3 שנים 1.21
שארפ 5 שנים 1.02
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 47.66 70.47
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 52.33 29.53
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 73.46 52.26
הנכסים הלא סחירים 26.53 47.74