תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 2 4.01
תשואה מתחילת השנה 7.95 18.03
תשואה שנתית 4.37 12.82
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 14.2
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 11.08
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 7.46 16.23
סטיית תקן 3 שנים 10.85
סטיית תקן 5 שנים 11.26
שארפ 3 שנים 1.3
שארפ 5 שנים 0.95
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 46.53 69.29
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 53.47 30.71
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 73.26 53.23
הנכסים הלא סחירים 26.74 46.77