תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.98 0.96
תשואה מתחילת השנה 3.4 3.78
תשואה שנתית 4.03 2.54
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 3.03
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.71
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 4.92 5.55
סטיית תקן 3 שנים 3.83
סטיית תקן 5 שנים 4.23
שארפ 3 שנים 0.76
שארפ 5 שנים 0.58
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 74 69.31
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 26 30.69
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 71.65 53.4
הנכסים הלא סחירים 28.35 46.6