קופות גמל
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
קופות גמל
ללא נכסים בסיכון 0% 0.21 1
נמוכה מאוד 0-10% 0.84 2
נמוכה 10-20% 1.54 3
נמוכה -בינונית 20-30% 2.06 4
בינונית 30-50% 2.85 5
גבוהה 50-75% 3.23 6
גבוהה מאוד 75-100% 4.53 7
הרכב
שם הקופה תשואה 12 חודש אחוז דמי ניהול שארפ 3 שנים
הרכב
הלמן-אלדובי בר-יציב שריעה 1.68 0.5 0.26 2049
אינטרגמל תגמולים - מדד "תל בונד 20" 1.58 0 1.16 8698
אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד תל בונד 20 1.49 0.35 7960
"אינטרגמל תגמולים - אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-1 1.26 0.35 0.24 8696
אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד אג"ח ממשלתי, צמודות 0.94 0.35 7961
פסגות גמל להשקעה אג"ח קונצרני 0.87 0.64 7815
מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח 0.65 0.52 7862
עיריית ת"א תגמולים מסלול אג"ח. 0.63 0.4 0.62 1405
אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל 0.59 0.67 0.5 1209
הלמן-אלדובי חיסכון לילד- שריעה 0.54 0 11352
מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל 0.48 0.61 0.66 1386
אנליסט גמל שקלי 0.37 0.51 1 815
פסגות גדיש אג"ח ממשלת ישראל 0.32 0.65 0.52 1431
אי.בי.אי תגמולים ופיצויים פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל 0.31 0.56 0.43 1442
עוצ"מ - מסלול אג"ח ממשלות 0.26 0.45 0.68 1438
אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל 0.2 0.55 0.88 1412
הלמן-אלדובי להשקעה שריעה 0.19 0 8004
אנליסט קופת גמל להשקעה שיקלי טווח קצר 0.19 0.59 7839
מגדל לתגמולים ולפיצויים שקלי טווח קצר 0.15 0.79 1.17 858
מיטב דש גמל שקלי טווח קצר 0.13 0.48 0.97 948
אקסלנס גמל שיקלי טווח קצר 0.12 0.63 9906
כלל תמר שקלי טווח קצר 0.11 0.54 1.16 128
מנורה מבטחים תגמולים שקלי טווח קצר 0.1 0.68 0.85 1343
מגדל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר 0.09 0.62 7931
מיטב דש גמל להשקעה מסלול שיקלי טווח קצר 0.08 0.48 7861
מנורה מבטחים חסכון טופ שיקלי טווח קצר 0.08 0.7 8693
פסגות גדיש כספי 0.07 0.69 -0.18 1333
אלטשולר שחם גמל כספי 0.06 0.65 0.14 1394
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי 0.03 0.73 7802
כלל גמל לעתיד שיקלי טווח קצר 0.01 0.58 7993
הראל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר 0 0.63 8523
מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ממשלתי ישראלי -0.03 0.68 0.49 859
מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלתי ישראלי -0.06 0.77 7932
אינטרגמל תגמולים - אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה -0.75 0.35 8697
אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד אג"ח ממשלתי, לא צמו -0.88 0.35 7962
* אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול כספי 0.35 7963
* קל גמל להשקעה מדד ללא מניות 0.05 7895
* בר א 0.32 539
* אינטרגמל תגמולים - מסלול מזומנים ושווי מזומנים 0.35 8699
* אינטרגמל חיסכון לילד - הלכה 0 9113
* אינטרגמל חיסכון לילד - שריעה 0 9303