קופות גמל
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
קופות גמל
ללא נכסים בסיכון 0% 0.7 1
נמוכה מאוד 0-10% 1.59 2
נמוכה 10-20% 2.66 3
נמוכה -בינונית 20-30% 3.7 4
בינונית 30-50% 5.21 5
גבוהה 50-75% 5.84 6
גבוהה מאוד 75-100% 10.54 7
הרכב
שם הקופה תשואה 12 חודש אחוז דמי ניהול שארפ 3 שנים
הרכב
אינטרגמל תגמולים - מדד "תל בונד 20" 3.2 0 8698
אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד תל בונד 20 3.12 0.35 7960
"אינטרגמל תגמולים - אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-1 2.69 0.35 8696
אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד אג"ח ממשלתי, צמודות 2.38 0.35 7961
אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות 1.62 0.79 0.98 1395
מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל 1.46 0.61 0.84 1386
פסגות גמל להשקעה אג"ח קונצרני 1.34 0.64 7815
מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח 1.3 0.52 7862
מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ממשלתי ישראלי 1.26 0.68 0.72 859
פסגות גדיש אג"ח ממשלת ישראל 1.22 0.65 0.67 1431
מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלתי ישראלי 1.16 0.77 7932
אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל 1.15 0.67 0.52 1209
עיריית ת"א תגמולים מסלול אג"ח. 1.05 0.4 0.31 1405
אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל 1.03 0.55 0.99 1412
אי.בי.אי תגמולים ופיצויים פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל 0.98 0.56 0.49 1442
הלמן-אלדובי בר-יציב שריעה 0.95 0.5 0.14 2049
עוצ"מ - מסלול אג"ח ממשלות 0.88 0.45 0.72 1438
אי.בי.אי תגמולים ופיצויים פאסיבי - מדדי אג"ח 0.76 0.53 7818
אנליסט גמל שקלי 0.47 0.51 1.16 815
אנליסט קופת גמל להשקעה שיקלי טווח קצר 0.39 0.59 7839
אינטרגמל תגמולים - אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה 0.23 0.35 8697
הלמן-אלדובי חיסכון לילד- שריעה 0.21 0 11352
מיטב דש גמל שקלי טווח קצר 0.16 0.48 0.93 948
מגדל לתגמולים ולפיצויים שקלי טווח קצר 0.15 0.79 0.91 858
כלל תמר שקלי טווח קצר 0.13 0.54 1.11 128
מנורה מבטחים תגמולים שקלי טווח קצר 0.12 0.68 1.01 1343
אקסלנס גמל שיקלי טווח קצר 0.11 0.63 9906
מיטב דש גמל להשקעה מסלול שיקלי טווח קצר 0.09 0.48 7861
מנורה מבטחים חסכון טופ שיקלי טווח קצר 0.08 0.7 8693
פסגות גדיש כספי 0.07 0.69 -0.3 1333
אלטשולר שחם גמל כספי 0.07 0.65 0.36 1394
אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד אג"ח ממשלתי, לא צמו 0.06 0.35 7962
מגדל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר 0.05 0.62 7931
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי 0.02 0.73 7802
הלמן-אלדובי להשקעה שריעה 0.01 0 8004
הראל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר -0.05 0.63 8523
כלל גמל לעתיד שיקלי טווח קצר -0.05 0.58 7993
* אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול כספי 0.35 7963
* קל גמל להשקעה מדד ללא מניות 0.05 7895
* בר א 0.32 539
* אינטרגמל תגמולים - מסלול מזומנים ושווי מזומנים 0.35 8699
* אינטרגמל חיסכון לילד - הלכה 0 9113
* אינטרגמל חיסכון לילד - שריעה 0 9303