קופות גמל
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
קופות גמל
ללא נכסים בסיכון 0% -0.13 1
נמוכה מאוד 0-10% 0.09 2
נמוכה 10-20% 0.83 3
נמוכה -בינונית 20-30% 1.52 4
בינונית 30-50% 2.36 5
גבוהה 50-75% 2.77 6
גבוהה מאוד 75-100% 4.07 7
הרכב
שם הקופה תשואה 12 חודש אחוז דמי ניהול שארפ 3 שנים
הרכב
הלמן-אלדובי בר-יציב שריעה 1.89 0.5 0.28 2049
הלמן-אלדובי חיסכון לילד- שריעה 0.68 0 11352
אנליסט גמל שקלי 0.24 0.51 1.5 815
הלמן-אלדובי להשקעה שריעה 0.19 0 8004
מגדל לתגמולים ולפיצויים שקלי טווח קצר 0.15 0.79 1.32 858
מיטב דש גמל שקלי טווח קצר 0.11 0.48 1.04 948
עיריית ת"א תגמולים מסלול אג"ח. 0.11 0.4 0.51 1405
אקסלנס גמל שיקלי טווח קצר 0.1 0.63 9906
מנורה מבטחים חסכון טופ שיקלי טווח קצר 0.08 0.7 8693
מנורה מבטחים תגמולים שקלי טווח קצר 0.08 0.68 0.74 1343
כלל תמר שקלי טווח קצר 0.08 0.54 1.02 128
אנליסט קופת גמל להשקעה שיקלי טווח קצר 0.07 0.59 7839
פסגות גדיש כספי 0.06 0.69 -0.13 1333
אלטשולר שחם גמל כספי 0.06 0.65 0.27 1394
מיטב דש גמל להשקעה מסלול שיקלי טווח קצר 0.04 0.48 7861
מגדל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר 0.04 0.62 7931
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי 0.03 0.73 7802
מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח 0.01 0.52 7862
כלל גמל לעתיד שיקלי טווח קצר -0.02 0.58 7993
אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל -0.03 0.67 0.59 1209
הראל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר -0.04 0.63 8523
הלמן-אלדובי בר-יציב שקלי -0.06 0.58 1.41 723
פסגות גמל להשקעה אג"ח קונצרני -0.13 0.64 7815
אינטרגמל תגמולים - מדד "תל בונד 20" -0.13 0 1.15 8698
אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות -0.17 0.79 0.81 1395
אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד תל בונד 20 -0.18 0.35 7960
עוצ"מ - מסלול אג"ח ממשלות -0.21 0.45 0.78 1438
מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל -0.23 0.61 0.68 1386
כלל גמל לעתיד אג"ח ממשלתי -0.32 0.56 7990
פסגות גדיש אג"ח ממשלת ישראל -0.44 0.65 0.57 1431
אי.בי.אי תגמולים ופיצויים פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל -0.47 0.56 0.48 1442
מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ממשלתי ישראלי -0.63 0.68 0.56 859
"אינטרגמל תגמולים - אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-1 -0.63 0.35 0.25 8696
מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלתי ישראלי -0.7 0.77 7932
אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד אג"ח ממשלתי, צמודות -0.9 0.35 7961
קל גמל להשקעה מדד ללא מניות -0.98 0.05 7895
אי.בי.אי תגמולים ופיצויים פאסיבי - מדדי אג"ח -1.12 0.53 7818
אינטרגמל תגמולים - אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה -1.12 0.35 8697
אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד אג"ח ממשלתי, לא צמו -1.22 0.35 7962
* אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול כספי 0.35 7963
* בר א 0.32 539
* אינטרגמל תגמולים - מסלול מזומנים ושווי מזומנים 0.35 8699
* אינטרגמל חיסכון לילד - הלכה 0 9113
* אינטרגמל חיסכון לילד - שריעה 0 9303