תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.05 0.06
תשואה מתחילת השנה 0.08 0.07
תשואה שנתית 0.21 0.27
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.17 0.33
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 0.26 0.41
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.05 0.09
סטיית תקן 3 שנים 0.05 0.12
סטיית תקן 5 שנים 0.12 0.21
שארפ 3 שנים 1.38 1.87
שארפ 5 שנים 0.31 0.89
חשיפה לחו''ל
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 100 99.82
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 0 0.18
אחזקה בנכסים
קופה (%) תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 100.12 59.44
הנכסים הלא סחירים -0.09 40.56