קרנות השתלמות
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
קרנות השתלמות
ללא נכסים בסיכון 0% 1.06 1
נמוכה מאוד 0-10% 2.37 2
נמוכה 10-20% 2.95 3
נמוכה -בינונית 20-30% 4.03 4
בינונית 30-50% 4.84 5
גבוהה 50-75% 4.13 6
גבוהה מאוד 75-100% 7.93 7
הרכב
שם הקופה תשואה 12 חודש אחוז דמי ניהול שארפ 3 שנים
הרכב
"אינטרגמל השתלמות"-מדד "תל בונד 20" 3.66 0.35 1.52 8704
"אינטרגמל השתלמות"-אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-10 3.65 0.36 0.68 8702
מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי ישראלי 2.49 0.76 0.81 865
פסגות שיא השתלמות אג"ח ממשלת ישראל 1.97 0.68 0.9 1429
"אינטרגמל השתלמות"-אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה 1.93 0.36 0.79 8703
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות 1.8 0.82 0.89 1399
מסלול מישור אג"ח 1.79 0.2 1 8382
מסלול - אג"ח 1.73 0.24 1.03 8339
אינפיניטי השתלמותאג"ח ממשלת ישראל 1.7 0.56 0.92 1210
הלמן-אלדובי השתלמות פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל 1.66 0.56 0.82 1443
אנליסט השתלמות אג"ח ממשלת ישראל 1.43 0.58 0.96 973
הלמן-אלדובי השתלמות שריעה 1.26 0.9 0.21 2058
עובדי המדינה - אג"ח ממשלת ישראל 0.72 0.3 0.94 1404
אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר 0.38 0.52 1.32 1535
אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר 0.28 0.68 0.96 715
מגדל השתלמות שקלי טווח קצר 0.24 0.76 1.66 864
מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר 0.24 0.54 1.02 1370
כלל השתלמות שקלי טווח קצר 0.23 0.69 0.88 1351
מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר 0.21 0.75 0.51 1114
אלטשולר שחם השתלמות כספי 0.2 0.72 0.38 1398
פסגות שיא השתלמות כספי 0.13 0.75 -0.38 611
* ק.ס.מ מניות 0.32 1821
* "אינטרגמל השתלמות"-מסלול מזומנים ושווי מזומנים 0.31 8705