קרנות השתלמות
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
קרנות השתלמות
ללא נכסים בסיכון 0% 0.61 1
נמוכה מאוד 0-10% 1.41 2
נמוכה 10-20% 1.9 3
נמוכה -בינונית 20-30% 2.52 4
בינונית 30-50% 2.54 5
גבוהה 50-75% 3.61 6
גבוהה מאוד 75-100% 2.83 7
הרכב
שם הקופה תשואה 12 חודש אחוז דמי ניהול שארפ 3 שנים
הרכב
"אינטרגמל השתלמות"-אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-10 2.37 0.36 0.49 8702
"אינטרגמל השתלמות"-מדד "תל בונד 20" 2.08 0.35 1.56 8704
הלמן-אלדובי השתלמות שריעה 1.56 0.9 0.15 2058
אינפיניטי השתלמותאג"ח ממשלת ישראל 1.5 0.56 0.79 1210
מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי ישראלי 1.34 0.76 0.64 865
הלמן-אלדובי השתלמות פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל 1.26 0.56 0.77 1443
פסגות שיא השתלמות אג"ח ממשלת ישראל 1.2 0.68 0.75 1429
מסלול מישור אג"ח 1.07 0.2 0.85 8382
"אינטרגמל השתלמות"-אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה 1.02 0.36 0.67 8703
מסלול - אג"ח 0.97 0.24 0.86 8339
עובדי המדינה - אג"ח ממשלת ישראל 0.67 0.3 0.92 1404
אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר 0.37 0.52 1.33 1535
אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר 0.23 0.68 0.93 715
מגדל השתלמות שקלי טווח קצר 0.23 0.76 1.74 864
כלל השתלמות שקלי טווח קצר 0.22 0.69 0.75 1351
מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר 0.21 0.54 1.05 1370
מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר 0.2 0.75 0.58 1114
אלטשולר שחם השתלמות כספי 0.19 0.72 0.4 1398
פסגות שיא השתלמות כספי 0.11 0.75 -0.22 611
* ק.ס.מ מניות 0.32 1821
* "אינטרגמל השתלמות"-מסלול מזומנים ושווי מזומנים 0.31 8705