קרנות השתלמות
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
קרנות השתלמות
ללא נכסים בסיכון 0% 0.2 1
נמוכה מאוד 0-10% 0.74 2
נמוכה 10-20% 1.66 3
נמוכה -בינונית 20-30% 2 4
בינונית 30-50% 2.7 5
גבוהה 50-75% 3.95 6
גבוהה מאוד 75-100% 4.33 7
הרכב
שם הקופה תשואה 12 חודש אחוז דמי ניהול שארפ 3 שנים
הרכב
"אינטרגמל השתלמות"-מדד "תל בונד 20" 1.64 0.35 1.18 8704
הלמן-אלדובי השתלמות שריעה 1.22 0.79 0.2 2058
"אינטרגמל השתלמות"-אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-10 1.09 0.35 0.22 8702
אינפיניטי השתלמותאג"ח ממשלת ישראל 0.79 0.62 0.54 1210
עובדי המדינה - אג"ח ממשלת ישראל 0.53 0.34 0.5 1404
מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלת ישראל 0.46 0.71 0.72 1387
מסלול - אג"ח 0.37 0.25 8339
מסלול מישור אג"ח 0.36 0.2 0.78 8382
אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר 0.36 0.5 0.92 1535
פסגות שיא השתלמות אג"ח ממשלת ישראל 0.34 0.71 0.52 1429
אי.בי.אי השתלמות פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל 0.3 0.63 0.43 1443
אנליסט השתלמות אג"ח ממשלת ישראל 0.22 0.59 0.93 973
מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר 0.2 0.57 1.17 1370
מגדל השתלמות שקלי טווח קצר 0.17 0.8 1.53 864
כלל השתלמות שקלי טווח קצר 0.15 0.74 0.74 1351
מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר 0.14 0.77 0.6 1114
אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר 0.1 0.7 0.51 715
אלטשולר שחם השתלמות כספי 0.09 0.79 0.47 1398
פסגות שיא השתלמות כספי 0.07 0.76 0.03 611
מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי ישראלי -0.1 0.79 0.46 865
"אינטרגמל השתלמות"-אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה -0.79 0 0.52 8703
* "אינטרגמל השתלמות"-מסלול מזומנים ושווי מזומנים 0.35 8705
* ק.ס.מ מניות 0 1821