קרנות השתלמות
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
קרנות השתלמות
ללא נכסים בסיכון 0% 1.8 1
נמוכה מאוד 0-10% 3.49 2
נמוכה 10-20% 4.76 3
נמוכה -בינונית 20-30% 6.17 4
בינונית 30-50% 8.31 5
גבוהה 50-75% 9.72 6
גבוהה מאוד 75-100% 17.74 7
הרכב
שם הקופה תשואה 12 חודש אחוז דמי ניהול שארפ 3 שנים
הרכב
"אינטרגמל השתלמות"-מדד "תל בונד 20" 6.71 0.35 8704
"אינטרגמל השתלמות"-אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-10 4.62 0.35 8702
"אינטרגמל השתלמות"-אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה 4.36 0 8703
מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי ישראלי 3.68 0.79 0.41 865
אנליסט השתלמות אג"ח ממשלת ישראל 3.4 0.59 0.77 973
השתלמות רופאים אג"ח ממשלת ישראל 3.11 0.22 0.87 1472
פסגות שיא השתלמות אג"ח ממשלת ישראל 2.89 0.71 0.43 1429
מסלול - אג"ח 2.68 0.25 8339
מסלול מישור אג"ח 2.55 0.2 8382
אי.בי.אי השתלמות פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל 2.46 0.63 0.32 1443
אחים ואחיות - מסלול ללא מניות 2.28 0.22 0.63 1456
אינפיניטי השתלמותאג"ח ממשלת ישראל 2.05 0.62 0.19 1210
עובדי המדינה - אג"ח ממשלת ישראל 0.81 0.34 -0.04 1404
אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר 0.45 0.5 0.74 1535
אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר 0.21 0.7 0.3 715
כלל השתלמות שקלי טווח קצר 0.18 0.74 0.6 1351
מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר 0.16 0.57 1.05 1370
מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר 0.12 0.77 0.44 1114
אלטשולר שחם השתלמות כספי 0.09 0.79 0.05 1398
הלמן-אלדובי השתלמות שריעה -1.05 0.79 -0.5 2058
* פסגות שיא השתלמות כספי 0.76 611
* פ.ר.ח - אג"ח ללא מניות 0.47 1471
* מגדל השתלמות שקלי טווח קצר 0.8 864
* "אינטרגמל השתלמות"-מסלול מזומנים ושווי מזומנים 0.35 8705